دارای گواهینامه

ISO 29001

دارای گواهینامه

CE

آبسردکن آنی

اولین در ایران

آموزشگاه ها و مدارس

slide-2feca5b
slide-2feca5b

پروژه های آموزشگاه ها و مدارس

  1. آموزش و پرورش آبادان (۱۵۰ دستگاه)
  2. آموزش و پرورش خرمشهر (۱۳۰ دستگاه)
  3. آموزش و پرورش اهواز (۱۰۰ دستگاه)
  4. آموزش و پرورش اروند (۴۰ دستگاه)
  5. سازمان آموزش فنی و حرفه ای ارومیه
  6. دبستان مولوی – کیش
  7. مدرسه آقابزرگ – کاشان