دارای گواهینامه

ISO 29001

دارای گواهینامه

CE

آبسردکن آنی

اولین در ایران

دانشگاه ها

slide-2feca5b
slide-2feca5b

پروژه های دانشگاه ها

 1. دانشگاه تهران
 2. دانشگاه تربیت معلم تهران
 3. دانشگاه امام حسین (ع)
 4. دانشگاه آزاد واحدعلوم پزشکی تهران
 5. دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
 6. دانشگاه آزاد واحد شهر ری
 7. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 8. دانشگاه تربیت معلم کرج
 9. دانشگاه صنعتی سیرجان
 10. دانشگاه آزاد واحد کاشان
 11. دانشگاه آزاد واحد امیدیه
 12. دانشگاه آزاد واحد بم
 13. دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات مرکز سیستان و بلوچستان
 14. موسسه غیر انتفاعی ادیب مازندران
 15. دانشگاه علمی- کاربردی لارستان فارس
 16. دانشگاه علمی- کاربردی بلد الامین کرمان
 17. دانشگاه آزاد لار
 18. دانشگاه داروسازی مشهد
 19. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت فارس
 20. جهاددانشگاهی کرمانشاه
 21. دانشکده داروسازی کرمانشاه
 22. دانشگاه صنعتی اراک
 23. دانشگاه آزاد گنبد کاووس
 24. دانشگاه آزاد لارستان
 25. دانشگاه پیام نور خرم آباد
 26. دانشگاه پیام نور اصفهان
 27. دانشگاه آزاد سمنان
 28. دانشگاه آزاد اسلامشهر
 29. دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
 30. دانشگاه آزاد اهر
 31. دانشگاه آزاد میناب
 32. دانشگاه شهید بهشتی
 33. دانشگاه تربیت بدنی شهید چمران اهواز
 34. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 35. دانشگاه ولیعصر رفسنجان
 36. دانشگاه پلیس
 37. دانشگاه بجنورد
 38. دانشگاه شیراز