دارای گواهینامه

ISO 29001

دارای گواهینامه

CE

آبسردکن آنی

اولین در ایران

شهرداری ها و پایانه های شهری

slide-2feca5b
slide-2feca5b

پروژه های شهرداری ها و پایانه های شهری

 1. شهرداری منطقه ۱۵ تهران
 2. شهرداری منطقه ۱۸ تهران
 3. شهرداری سراب
 4. شهرداری مهران
 5. شهرداری منطقه ۴ تهران
 6. ترمینال جنوب تهران
 7. ترمینال شرق تهران
 8. ترمینال غرب تهران
 9. ترمینال بیهقی تهران
 10. پارک سوار آزادی
 11. ترمینال خرم آباد
 12. شهرداری منطقه ۱۲ تهران
 13. شهرداری منطقه ۷ شیراز
 14. سازمان پایانه های شهرداری کرج
 15. ترمینال صفه اصفهان
 16. پایانه مسافربری شهرداری کرمان
 17. پایانه مسافربری شهرداری قزوین